ADR + Klasse 1 + Tank

Jeg har netop været på kursus i forgangne uge, hvor de første 3 dage gik med at lære en masse om, hvordan farligt gods (ADR) skal behandles. Det er ret komplekst stof og stort set umuligt at at lære udenad. Derfor gik det meste af undervisningen med, at lære hvordan man slår op i en knap 400 siders bog, og selv finde de rette informationer.

På den 4. dag lærte om de spidsfindigheder der er med eksplosiver (Kl. 1) og igen, hvor informationerne er at finde i bogen.

Den sidste dag gik på samme måde, nu blot om tank (tankvogn).

Dagen sluttede med en eksamen med 25 spørgsmål om ADR, 15 spørgsmål om eksplosiver og 15 spørgsmål og tank.

Vi havde i alt 2 timer til prøven, og efter 1 time og 10 minutter skulle jeg på toilettet, så jeg trykkede på “Afslut prøve” og smuttede…

Én fejl. Det er acceptabelt 👌