Krankursus

I hele uge 39 og 40 er jeg på krankursus. Frem til d. 31/12 2023 har mine kollegaer (og jeg) i sidelasterafdelingen kørt på dispensation, da det har været uklart hvilke regler vores sidelaster skulle dækkes ind under. Nu har færdselsstyrelsen så fundet frem til, at for at betjene en sidelaster, skal føreren have det certificat som hedder “Kranbasis”. Problemet er, at dette kursus alene kun udbydes to steder: Audebo og Fredericia.

Når “Kranbasis” kombineres med “Kran 8-30 tm”, kan kurset tages på stort set samtlige transportuddannelsessteder. “Kranbasis” er et kursus på 7 hverdage, og “Kranbasis med 8-30 tm” er på 10 hverdage – og det er så dét kursus jeg er på, på TEC på Avedøre Holme i Hvidovre.

På kurset lærer vi alt muligt om beregning af vægt og byrder på både kæder, wire og fiberstroppe, samt den grundlæggende teori udi hvilke anordninger der skal bruges til specifikke løft.

Desuden bliver vi også undervist i grundlæggende færdigheder i betjening af de forskellige mobile kraner.

Kurset er nu bestået.